Česky CZ

Kursy EWF pro ROK 2022

Kursy EWF 628r1-10 Heat Treatment of Welded Joints v roce 2022

12. července 2022

Termíny kursů v roce 2022 v učebnách ARC-Heating s.r.o. v Plzni

Školení v českém jazyce:

12.9. – 20.9.2022

 

V případě většího zájmu není problém doplnit více termínů.

Minimální počet pro konání kurzů je 5 posluchačů.

Kurzy jsou pořádané autorizovaným školícím pracovištěm České svářečské společnosti ANB Českým svářečským ústavem s.r.o. ve spolupráci s firmou ARC-Heating s.r.o.

 

Kurz EWF Personál odpovědný za tepelné zpracování svarů 2022

Závazná-přihláška

Vzorový certifikát EWF