Česky CZ

Kursy EWF pro ROK 2021

Kursy EWF 628r1-10 Heat Treatment of Welded Joints v roce 2021

12. září 2020

Termíny kursů v roce 2021 v učebnách ARC-Heating s.r.o. v Plzni

Školení v českém jazyce:

1) 18.1. – 26.1.2021

2) 5.4. –  13.4.2021

3) 4.10.- 12.10.2021

V případě většího zájmu není problém doplnit více termínů.

Minimální počet pro konání kurzů je 5 posluchačů.

Kurzy jsou pořádané autorizovaným školícím pracovištěm České svářečské společnosti ANB Českým svářečským ústavem s.r.o. ve spolupráci s firmou ARC-Heating s.r.o.

 

Kurz EWF Personál odpovědný za tepelné zpracování svarů

Závazná-přihláška

Vzorový certifikát EWF